บริการรถ รับ-ส่ง สนามบินกระบี่ - มินิบัสส่วนตัว โดยกระบี่อันดามันทัวร์แอนด์ทรานเฟอร์  
กระบี่อันดามันทัวร์แอนด์ทรานเฟอร์ เว็บไซต์สำหรับข้อมูลการท่องเที่ยวและบริการรถรับส่ง


เดินทางด้วยมินิบัสเหมาทั้งคันของกระบี่อันดามันทัวร์

จ่ายเมื่อมาถึง

กรุณาติดต่อ : +66(0)89 652 1148

หรือส่งรายละเอียดมาได้ที่ [email protected]

กรุณาโทรหาเราทันทีหลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้วTransfers - Luxury, Private Minibus

Maximum 8 people including luggage. (Prices are for the whole minibus, not per person)

Where would you like to go. Just contact us

  • From Koh Lanta
  • From Krabi Airport
  • From Krabi Town
  • From Ao Nang
  • From Khlong Muang
  • From Phuket Airport
  • From Phuket Town
  • From Patong, Karon, kata
  • From Khao Lak
  • From Khao Sok
  • From Surat Thani Airport
  • From Surat Thani (City, Train Station)
  • From Surat Thani (Don Sak Pier)
  • From Trang (City, Train Station)
  • From Trang (Airport)
  • From Hat Yai (City, Train Station)
  • From Hat Yai (Airport)
  • From Satun / Pakbara Pier
To Cost Reservation Cost Reservation
  1st Nov - 15thApr 16th Apr - 30th Oct
Krabi Airport (including car ferry) 2,300 BOOK NOW 2,300 BOOK NOW
Krabi Town (including car ferry) 2,600 BOOK NOW 2,600 BOOK NOW
Ao Nang (including car ferry) 2,900 BOOK NOW 2,900 BOOK NOW
Trang (City, Train Station) (including car ferry) 3,400 BOOK NOW 3,400 BOOK NOW
Trang (Airport) (including car ferry) 3,400 BOOK NOW 3,400 BOOK NOW
Phuket Airport (including car ferry) 5,200 BOOK NOW 5,200 BOOK NOW
Phuket Town (including car ferry) 5,600 BOOK NOW 5,600 BOOK NOW
Patong, Karon, Kata (including car ferry) 5,800 BOOK NOW 5,800 BOOK NOW
Khlong Muang (including car ferry) 2,600 BOOK NOW 2,600 BOOK NOW
Khao Lak (including car ferry) 4,500 BOOK NOW 4,500 BOOK NOW
Khao Sok (including car ferry) 4,500 BOOK NOW 4,500 BOOK NOW
Surat Thani Airport (including car ferry) 4,200 BOOK NOW 4,200 BOOK NOW
Surat Thani (City, Trani Station) (including car ferry) 4,200 BOOK NOW 4,200 BOOK NOW
Surat Thani (Don Sak Pier) (including car ferry) 4,800 BOOK NOW 4,800 BOOK NOW
Hat Yai (all locations) (including car ferry) 4,700 BOOK NOW 4,700 BOOK NOW
Hat Yai (Airport) (including car ferry) 4,700 BOOK NOW 4,700 BOOK NOW
Satun / Pakbara Pier (including car ferry) 4,200 BOOK NOW 4,200 BOOK NOW
To Cost Reservation Cost Reservation
  1st Nov - 15thApr 16th Apr - 30th Oct
Lanta (including car ferry) 2,300 BOOK NOW 2,300 BOOK NOW
Trang (City, Train Station) 2,500 BOOK NOW 2,500 BOOK NOW
Trang (Airport) 2,500 BOOK NOW 2,500 BOOK NOW
Phuket Airport 2,700 BOOK NOW 2,700 BOOK NOW
Phuket Town 3,100 BOOK NOW 3,100 BOOK NOW
Patong, Karon, Kata 3,300 BOOK NOW 3,300 BOOK NOW
Khao Lak 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Khao Sok 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Surat Thani Airport 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Surat Thani (City, Trani Station) 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Surat Thani (Don Sak Pier) 3,400 BOOK NOW 3,400 BOOK NOW
Hat Yai (City, Train Station) 5,500 BOOK NOW 5,500 BOOK NOW
Hat Yai (Airport) 5,500 BOOK NOW 5,500 BOOK NOW
Satun / Pakbara Pier 6,700 BOOK NOW 6,700 BOOK NOW
To Cost Reservation Cost Reservation
  1st Nov - 15thApr 16th Apr - 30th Oct
Lanta (including car ferry) 2,600 BOOK NOW 2,600 BOOK NOW
Trang (City, Train Station) 2,400 BOOK NOW 2,400 BOOK NOW
Trang (Airport) 2,400 BOOK NOW 2,400 BOOK NOW
Phuket Airport 2,700 BOOK NOW 2,700 BOOK NOW
Phuket Town 3,100 BOOK NOW 3,100 BOOK NOW
Patong, Karon, Kata 3,300 BOOK NOW 3,300 BOOK NOW
Khao Lak 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Khao Sok 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Surat Thani Airport 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Surat Thani (City, Trani Station) 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Surat Thani (Don Sak Pier) 3,400 BOOK NOW 3,400 BOOK NOW
Hat Yai (City, Train Station) 5,500 BOOK NOW 5,500 BOOK NOW
Hat Yai (Airport) 5,500 BOOK NOW 5,500 BOOK NOW
Satun / Pakbara Pier 6,800 BOOK NOW 6,800 BOOK NOW
To Cost Reservation Cost Reservation
  1st Nov - 15thApr 16th Apr - 30th Oct
Lanta (including car ferry) 2,900 BOOK NOW 2,900 BOOK NOW
Trang (City, Train Station) 2,700 BOOK NOW 2,700 BOOK NOW
Trang (Airport) 2,700 BOOK NOW 2,700 BOOK NOW
Phuket Airport 2,700 BOOK NOW 2,700 BOOK NOW
Phuket Town 3,100 BOOK NOW 3,100 BOOK NOW
Patong, Karon, Kata 3,300 BOOK NOW 3,300 BOOK NOW
Khao Lak 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Khao Sok 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Surat Thani Airport 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Surat Thani (City, Trani Station) 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Surat Thani (Don Sak Pier) 3,400 BOOK NOW 3,400 BOOK NOW
Hat Yai (City, Train Station) 5,600 BOOK NOW 5,600 BOOK NOW
Hat Yai (Airport) 5,600 BOOK NOW 5,600 BOOK NOW
Satun / Pakbara Pier 6,900 BOOK NOW 6,900 BOOK NOW
To Cost Reservation Cost Reservation
  1st Nov - 15thApr 16th Apr - 30th Oct
Lanta (including car ferry) 3,000 BOOK NOW 2,700 BOOK NOW
Phuket Airport 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Phuket Town 3,400 BOOK NOW 3,400 BOOK NOW
Patong, Karon, Kata 3,600 BOOK NOW 3,600 BOOK NOW
Khao Lak 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Khao Sok 3,200 BOOK NOW 3,200 BOOK NOW
Surat Thani Airport 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Surat Thani (City, Train Station) 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Surat Thani (Don Sak Pier) 3,600 BOOK NOW 3,600 BOOK NOW
Trang (City, Train Station) 3,300 BOOK NOW 3,300 BOOK NOW
Trang (Airport) 3,300 BOOK NOW 3,300 BOOK NOW
Hat Yai (City, Train Station) 5,700 BOOK NOW 5,700 BOOK NOW
Hat Yai (Airport) 5,700 BOOK NOW 5,700 BOOK NOW
Satun / Pakbara Pier (including car ferry) 7,000 BOOK NOW 7,000 BOOK NOW
To Cost Reservation Cost Reservation
  1st Nov - 15thApr 16th Apr - 30th Oct
Krabi Airport 2,700 BOOK NOW 2,700 BOOK NOW
Krabi Town 2,700 BOOK NOW 2,700 BOOK NOW
Ao Nang 2,700 BOOK NOW 2,700 BOOK NOW
Lanta (including car ferry) 5,200 BOOK NOW 5,200 BOOK NOW
Khlong Muang 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Khao Lak 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Khao Sok 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Surat Thani Airport 5,200 BOOK NOW 5,200 BOOK NOW
Surat Thani (City, Trani Station) 5,200 BOOK NOW 5,200 BOOK NOW
Surat Thani (Don Sak Pier) 5,800 BOOK NOW 5,800 BOOK NOW
Trang (City, Train Station) 5,400 BOOK NOW 5,400 BOOK NOW
Trang (Airport) 5,400 BOOK NOW 5,400 BOOK NOW
Hat Yai (City, Train Station) 6,800 BOOK NOW 6,800 BOOK NOW
Hat Yai (Airport) 6,800 BOOK NOW 6,800 BOOK NOW
Satun / Pakbara Pier 7,500 BOOK NOW 7,500 BOOK NOW
To Cost Reservation Cost Reservation
  1st Nov - 15thApr 16th Apr - 30th Oct
Krabi Airport 3,100 BOOK NOW 3,100 BOOK NOW
Krabi Town 3,100 BOOK NOW 3,100 BOOK NOW
Ao Nang 3,100 BOOK NOW 3,200 BOOK NOW
Lanta (including car ferry) 5,600 BOOK NOW 5,600 BOOK NOW
Khlong Muang 3,400 BOOK NOW 3,400 BOOK NOW
Khao Lak 3,200 BOOK NOW 3,200 BOOK NOW
Khao Sok 3,400 BOOK NOW 3,400 BOOK NOW
Surat Thani Airport 5,600 BOOK NOW 5,600 BOOK NOW
Surat Thani (City, Trani Station) 5,600 BOOK NOW 5,600 BOOK NOW
Surat Thani (Don Sak Pier) 6,200 BOOK NOW 6,200 BOOK NOW
Trang (City, Train Station) 5,800 BOOK NOW 5,800 BOOK NOW
Trang (Airport) 5,800 BOOK NOW 5,800 BOOK NOW
Hat Yai (City, Train Station) 7,200 BOOK NOW 7,200 BOOK NOW
Hat Yai (Airport) 7,200 BOOK NOW 7,200 BOOK NOW
Satun / Pakbara Pier 7,900 BOOK NOW 7,900 BOOK NOW
To Cost Reservation Cost Reservation
  1st Nov - 15thApr 16th Apr - 30th Oct
Krabi Airport 3,300 BOOK NOW 3,300 BOOK NOW
Krabi Town 3,300 BOOK NOW 3,300 BOOK NOW
Ao Nang 3,300 BOOK NOW 3,300 BOOK NOW
Lanta (including car ferry) 5,800 BOOK NOW 5,800 BOOK NOW
Khlong Muang 3,600 BOOK NOW 3,600 BOOK NOW
Khao Lak 3,400 BOOK NOW 3,400 BOOK NOW
Khao Sok 3,600 BOOK NOW 3,600 BOOK NOW
Surat Thani Airport 5,800 BOOK NOW 5,800 BOOK NOW
Surat Thani (City, Trani Station) 5,800 BOOK NOW 5,800 BOOK NOW
Surat Thani (Don Sak Pier) 6,400 BOOK NOW 6,400 BOOK NOW
Trang (City, Train Station) 5,800 BOOK NOW 5,800 BOOK NOW
Trang (Airport) 6,000 BOOK NOW 6,000 BOOK NOW
Hat Yai (City, Train Station) 7,400 BOOK NOW 7,400 BOOK NOW
Hat Yai (Airport) 7,400 BOOK NOW 7,400 BOOK NOW
Satun / Pakbara Pier 7,900 BOOK NOW 7,900 BOOK NOW
To Cost Reservation Cost Reservation
  1st Nov - 15thApr 16th Apr - 30th Oct
Krabi Airport 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Krabi Town 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Ao Nang 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Khlong Muang 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Phuket Airport 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Phuket Town 3,200 BOOK NOW 3,200 BOOK NOW
Patong, Karon, Kata 3,400 BOOK NOW 3,400 BOOK NOW
Khao Sok 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Surat Thani Airport 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Surat Thani (City, Trian Station) 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Surat Thani (Don Sak Pier) 3,600 BOOK NOW 3,600 BOOK NOW
Lanta (including car ferry) 5,800 BOOK NOW 5,400 BOOK NOW
Trang (City, Train Station) 6,200 BOOK NOW 6,200 BOOK NOW
Trang (Airport) 6,200 BOOK NOW 6,200 BOOK NOW
Hat Yai (City, Train Station) 7,600 BOOK NOW 7,600 BOOK NOW
Hat Yai (Airport) 7,600 BOOK NOW 7,600 BOOK NOW
Satun / Pakbara Pier 8,300 BOOK NOW 8,300 BOOK NOW
To Cost Reservation Cost Reservation
  1st Nov - 15thApr 16th Apr - 30th Oct
Krabi Airport 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Krabi Town 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Ao Nang 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Khlong Muang 3,200 BOOK NOW 3,200 BOOK NOW
Phuket Airport 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Phuket Town 3,400 BOOK NOW 3,400 BOOK NOW
Patong, Karon, Kata 3,600 BOOK NOW 3,600 BOOK NOW
Surat Thani Airport 3,200 BOOK NOW 3,200 BOOK NOW
Surat Thani (City, Train Station) 3,200 BOOK NOW 3,200 BOOK NOW
Surat Thani (Don Sak Pier) 3,800 BOOK NOW 3,800 BOOK NOW
Lanta (including car ferry) 5,800 BOOK NOW 5,400 BOOK NOW
Trang (City, Train Station) 6,400 BOOK NOW 6,400 BOOK NOW
Trang (Airport) 6,400 BOOK NOW 6,400 BOOK NOW
Hat Yai (City, Train Station) 7,800 BOOK NOW 7,800 BOOK NOW
Hat Yai (Airport) 7,800 BOOK NOW 7,800 BOOK NOW
Satun / Pakbara Pier 8,500 BOOK NOW 8,500 BOOK NOW
To Cost Reservation Cost Reservation
  1st Nov - 15thApr 16th Apr - 30th Oct
Krabi Airport 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Krabi Town 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Ao Nang 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Khlong Muang 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Khao Lak 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Khao Sok 3,200 BOOK NOW 3,200 BOOK NOW
Phuket Airport 5,200 BOOK NOW 5,200 BOOK NOW
Phuket Town 5,600 BOOK NOW 5,600 BOOK NOW
Patong, Karon, Kata 5,800 BOOK NOW 5,800 BOOK NOW
Lanta (including car ferry) 5,200 BOOK NOW 5,000 BOOK NOW
Trang (City, Train Station) 5,000 BOOK NOW 5,000 BOOK NOW
Trang (Airport) 5,000 BOOK NOW 5,000 BOOK NOW
Hat Yai (City, Train Station) 6,400 BOOK NOW 6,400 BOOK NOW
Hat Yai (Airport) 6,400 BOOK NOW 6,400 BOOK NOW
Satun / Pakbara Pier 7,100 BOOK NOW 7,100 BOOK NOW
To Cost Reservation Cost Reservation
  1st Nov - 15thApr 16th Apr - 30th Oct
Krabi Airport 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Krabi Town 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Ao Nang 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Khlong Muang 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Khao Lak 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Khao Sok 3,200 BOOK NOW 3,200 BOOK NOW
Phuket Airport 5,200 BOOK NOW 5,200 BOOK NOW
Phuket Town 5,600 BOOK NOW 5,600 BOOK NOW
Patong, Karon, Kata 5,800 BOOK NOW 5,800 BOOK NOW
Lanta (including car ferry) 5,200 BOOK NOW 5,000 BOOK NOW
Trang (City, Train Station) 5,000 BOOK NOW 5,000 BOOK NOW
Trang (Airport) 5,000 BOOK NOW 5,000 BOOK NOW
Hat Yai (City, Train Station) 6,400 BOOK NOW 6,400 BOOK NOW
Hat Yai (Airport) 6,400 BOOK NOW 6,400 BOOK NOW
Satun / Pakbara Pier 7,100 BOOK NOW 7,100 BOOK NOW
To Cost Reservation Cost Reservation
  1st Nov - 15thApr 16th Apr - 30th Oct
Krabi Airport 3,600 BOOK NOW 3,600 BOOK NOW
Krabi Town 3,600 BOOK NOW 3,600 BOOK NOW
Ao Nang 3,400 BOOK NOW 3,400 BOOK NOW
Khlong Muang 3,600 BOOK NOW 3,600 BOOK NOW
Khao Lak 3,600 BOOK NOW 3,600 BOOK NOW
Khao Sok 3,800 BOOK NOW 3,800 BOOK NOW
Phuket Airport 5,800 BOOK NOW 5,800 BOOK NOW
Phuket Town 6,200 BOOK NOW 6,200 BOOK NOW
Patong, Karon, Kata 6,400 BOOK NOW 6,400 BOOK NOW
Lanta (including car ferry) 5,800 BOOK NOW 5,600 BOOK NOW
Trang (City, Train Station) 5,600 BOOK NOW 5,600 BOOK NOW
Trang (Airport) 5,600 BOOK NOW 5,600 BOOK NOW
Hat Yai (City, Train Station) 7,000 BOOK NOW 7,000 BOOK NOW
Hat Yai (Airport) 7,000 BOOK NOW 7,000 BOOK NOW
Satun / Pakbara Pier 7,700 BOOK NOW 7,700 BOOK NOW
To Cost Reservation Cost Reservation
  1st Nov - 15thApr 16th Apr - 30th Oct
Krabi Airport 2,600 BOOK NOW 2,600 BOOK NOW
Krabi Town 2,600 BOOK NOW 2,600 BOOK NOW
Ao Nang 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Khlong Muang 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Khao Lak 6,200 BOOK NOW 6,200 BOOK NOW
Khao Sok 6,400 BOOK NOW 6,400 BOOK NOW
Phuket Airport 5,400 BOOK NOW 5,400 BOOK NOW
Phuket Town 5,800 BOOK NOW 5,800 BOOK NOW
Patong, Karon, Kata 6,000 BOOK NOW 6,000 BOOK NOW
Lanta (including car ferry) 3,400 BOOK NOW 3,100 BOOK NOW
Surat Thani Airport 5,000 BOOK NOW 5,000 BOOK NOW
Surat Thani (City, Trani Station) 5,000 BOOK NOW 5,000 BOOK NOW
Surat Thani (Don Sak Pier) 5,600 BOOK NOW 5,600 BOOK NOW
Hat Yai (City, Train Station) 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Hat Yai (Airport) 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Satun / Pakbara Pier 3,500 BOOK NOW 3,500 BOOK NOW
To Cost Reservation Cost Reservation
  1st Nov - 15thApr 16th Apr - 30th Oct
Krabi Airport 2,600 BOOK NOW 2,600 BOOK NOW
Krabi Town 2,600 BOOK NOW 2,600 BOOK NOW
Ao Nang 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Khlong Muang 3,000 BOOK NOW 3,000 BOOK NOW
Khao Lak 6,200 BOOK NOW 6,200 BOOK NOW
Khao Sok 6,400 BOOK NOW 6,400 BOOK NOW
Phuket Airport 5,400 BOOK NOW 5,400 BOOK NOW
Phuket Town 5,800 BOOK NOW 5,800 BOOK NOW
Patong, Karon, Kata 6,000 BOOK NOW 6,000 BOOK NOW
Lanta (including car ferry) 3,400 BOOK NOW 3,100 BOOK NOW
Surat Thani Airport 5,000 BOOK NOW 5,000 BOOK NOW
Surat Thani (City, Trani Station) 5,000 BOOK NOW 5,000 BOOK NOW
Surat Thani (Don Sak Pier) 5,600 BOOK NOW 5,600 BOOK NOW
Hat Yai (City, Train Station) 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Hat Yai (Airport) 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Satun / Pakbara Pier 3,500 BOOK NOW 3,500 BOOK NOW
To Cost Reservation Cost Reservation
  1st Nov - 15thApr 16th Apr - 30th Oct
Krabi Airport 4,000 BOOK NOW 4,000 BOOK NOW
Krabi Town 4,000 BOOK NOW 4,000 BOOK NOW
Ao Nang 4,200 BOOK NOW 4,200 BOOK NOW
Khlong Muang 4,400 BOOK NOW 4,400 BOOK NOW
Khao Lak 7,600 BOOK NOW 7,600 BOOK NOW
Khao Sok 7,800 BOOK NOW 7,800 BOOK NOW
Phuket Airport 6,800 BOOK NOW 6,800 BOOK NOW
Phuket Town 7,200 BOOK NOW 7,200 BOOK NOW
Patong, Karon, Kata 7,400 BOOK NOW 7,400 BOOK NOW
Lanta (including car ferry) 6,200 BOOK NOW 5,900 BOOK NOW
Surat Thani Airport 6,400 BOOK NOW 6,400 BOOK NOW
Surat Thani (City, Trani Station) 6,400 BOOK NOW 6,400 BOOK NOW
Surat Thani (Don Sak Pier) 7,000 BOOK NOW 7,000 BOOK NOW
Trang (City, Train Station) 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Trang (Airport) 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Satun / Pakbara Pier 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
To Cost Reservation Cost Reservation
  1st Nov - 15thApr 16th Apr - 30th Oct
Krabi Airport 4,000 BOOK NOW 4,000 BOOK NOW
Krabi Town 4,000 BOOK NOW 4,000 BOOK NOW
Ao Nang 4,200 BOOK NOW 4,200 BOOK NOW
Khlong Muang 4,400 BOOK NOW 4,400 BOOK NOW
Khao Lak 7,600 BOOK NOW 7,600 BOOK NOW
Khao Sok 7,800 BOOK NOW 7,800 BOOK NOW
Phuket Airport 6,800 BOOK NOW 6,800 BOOK NOW
Phuket Town 7,200 BOOK NOW 7,200 BOOK NOW
Patong, Karon, Kata 7,400 BOOK NOW 7,400 BOOK NOW
Lanta (including car ferry) 6,200 BOOK NOW 5,900 BOOK NOW
Surat Thani Airport 6,400 BOOK NOW 6,400 BOOK NOW
Surat Thani (City, Trani Station) 6,400 BOOK NOW 6,400 BOOK NOW
Surat Thani (Don Sak Pier) 7,000 BOOK NOW 7,000 BOOK NOW
Trang (City, Train Station) 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Trang (Airport) 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Satun / Pakbara Pier 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
To Cost Reservation Cost Reservation
  1st Nov - 15thApr 16th Apr - 30th Oct
Krabi Airport 6,700 BOOK NOW 6,700 BOOK NOW
Krabi Town 6,800 BOOK NOW 6,800 BOOK NOW
Ao Nang 6,900 BOOK NOW 6,900 BOOK NOW
Khlong Muang 7,000 BOOK NOW 7,000 BOOK NOW
Khao Lak 8,300 BOOK NOW 8,300 BOOK NOW
Khao Sok 8,500 BOOK NOW 8,500 BOOK NOW
Phuket Airport 7,500 BOOK NOW 7,500 BOOK NOW
Phuket Town 7,900 BOOK NOW 7,900 BOOK NOW
Patong, Karon, Kata 7,900 BOOK NOW 7,900 BOOK NOW
Lanta (including car ferry) 6,000 BOOK NOW 5,900 BOOK NOW
Surat Thani Airport 8,300 BOOK NOW 8,300 BOOK NOW
Surat Thani (City, Trani Station) 8,300 BOOK NOW 8,300 BOOK NOW
Surat Thani (Don Sak Pier) 8,300 BOOK NOW 8,300 BOOK NOW
Trang (City, Train Station) 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOW
Trang (Airport) 2,800 BOOK NOW 2,800 BOOK NOWช่องทางการชำระเงิน

Paypal payment accept by Krabi Andaman Tour
Master card payment accept by Krabi Andaman Tour
Visa payment accept by Krabi Andaman Tour


เหตุใดจึงเลือกจองกะเรา

  • อัตราค่าบริการคงที่
  • ตรงไปตรงมาไม่มีแอบแฝง
  • ไม่มีบริการหยุดที่ไม่จำเป็น
  • มีคนขับรถที่มากประสบการณ์
  • เป็นรถปรับอากาศทั้งหมด
  • บริการรับ-ส่งแบบถึงมือผู้รับ
  • ค่าบริการตรงไม่ผ่านนายหน้า
  • คนขับมีใบอนุญาตขับขี่ถูกต้อง


กระบี่ ขนส่ง

บริการรถรับ-ส่งของเรา ทั้งหมดมีเครื่องปรับอากาศ
Car transfer

มาตรฐานทั่วไป

โตโยต้า (โคโรลล่า) อัลติส หรือใกล้เคียง
จำนวนผู้โดยสาร 3 ที่นั่ง
Krabi Andaman Tours

Luxury SUV

โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์
จำนวนผู้โดยสาร 4 ที่นั่ง
Private car transfer

รถมินิบัสมตารฐาน

Toyota Commuter
จำนวนผู้โดยสาร 8 ที่นั่ง

ต้องการเช่ารถคลิ้กที่นี่บริการรับ-ส่งโดยเรือเร็ว

Speed Boat Service by Krabi Andaman Tour
เรือส่วนตัว, ดำน้ำดูปะการัง , ทัวร์เกาะลันตาโดยเรือเร็ว(เรือสปีดโบ๊ท) ดูรายละเอียด